Koz İlaç

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Koz İlaç olarak, sürdürülebilirlik değerlerini iş yapış şeklimizin temel taşı olarak benimsiyoruz. Çevreye saygı gösterme, toplumsal katkı sağlama ve ekonomik büyümeyi dengeleme anlayışıyla hareket ediyoruz. Sektörümüzde faaliyet gösteren bir marka olarak, güzellik ve sağlık alanında faaliyet gösterirken çevreyi korumaya ve topluma değer katmaya odaklanıyoruz.

Çevre Koruma

Çevre koruması, işimizin temel bir ilkesidir. Doğal kaynakların verimli ve sürdürülebilir kullanımı için çaba sarf ederiz. Üretim süreçlerimizde çevresel etkiyi en aza indirmek için çevre dostu malzemeler kullanmaya özen gösteririz. Atık yönetimi ve geri dönüşüm programları ile çevreye olan etkimizi en aza indiririz. Ayrıca, çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi çevre dostu uygulamalar konusunda bilinçlendirir ve onları çevre koruma faaliyetlerimize dahil ederiz.

Ekonomik Büyüme

Ekonomik büyüme, sürdürülebilirlik stratejimizin önemli bir unsuru olarak yer alır. İş yapış şeklimizi etik değerlere ve şeffaflığa dayandırarak, finansal başarıyı sürdürülebilir bir şekilde yönetiriz. Sağlam bir mali yapı ve etkin bir yönetim anlayışıyla, uzun vadeli büyümeyi hedefleriz. Yenilikçi ürünler ve pazarlama stratejileri ile ekonomik katma değer yaratmayı amaçlar, müşterilerimizin ve paydaşlarımızın beklentilerini karşılayacak sürdürülebilir bir ekonomik büyüme yaklaşımı benimseriz.

Sosyal Gelişim

Sosyal gelişim, topluma karşı sorumluluğumuzun bir yansımasıdır. Toplumda yaşanan sosyal ihtiyaçları anlayarak, toplumun gelişimine katkı sağlamayı önemseriz. Eğitim, sağlık ve sosyal refah alanlarında projeler geliştirerek, toplumun refahına katkıda bulunuruz. Ayrıca, etkili işbirlikleri ve sosyal sorumluluk projeleriyle toplumsal farkındalığı artırmayı hedefleriz. Sosyal gelişime katkı sağlayarak, toplumda pozitif bir etki yaratmak ve gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak için çaba sarf ederiz.