İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Koz İlaç olarak, insan kaynakları politikalarımızı işletmemizin temel değerleri ve misyonu doğrultusunda şekillendiriyoruz. İş gücümüzün kalitesi, işletme başarımızın en temel taşıyıcısıdır ve bu nedenle insan kaynakları yönetimini büyük bir ciddiyetle ele alıyoruz. İş yerinde adil ve eşitlikçi bir çalışma ortamı yaratmayı, çalışanlarımızın bireysel gelişimlerini desteklemeyi ve onların iş yaşamlarında mutluluğu sağlamayı amaçlıyoruz.

İşe alım sürecimiz, adayların yeteneklerine ve potansiyellerine uygun pozisyonlara yerleştirilmesi esasına dayanır. Adayları objektif bir şekilde değerlendirir ve işletmenin gereksinimlerini göz önünde bulundurarak en uygun adayları seçeriz. İşe alım sürecimizde çeşitliliği teşvik ederiz; farklı kültürlerden gelen, farklı deneyimlere sahip bireylerin bir araya gelmesinin işletmeye değer katacağına inanırız.

Eğitim ve gelişimi iş gücümüzün temel bir parçası olarak görüyoruz. Çalışanlarımızın yeteneklerini ve bilgi birikimlerini en üst düzeye çıkarabilmeleri için çeşitli eğitim programları ve gelişim fırsatları sunarız. Kariyer yollarını belirlemelerine yardımcı olmak için rehberlik ve koçluk da sağlarız. Amacımız, her çalışanın potansiyelini gerçekleştirmesine ve işletmemizin başarısına katkıda bulunmasına destek olmaktır.

İşletme içi iletişim, şeffaflık ve açıklık temel ilkelerimizdendir. Çalışanlarımızın düşüncelerini, önerilerini ve geri bildirimlerini dikkatle dinleriz. İşletme politikalarımızı, stratejilerimizi ve hedeflerimizi paylaşarak çalışanlarımızın işletme vizyonuna daha iyi katkıda bulunmasını sağlarız. Aynı zamanda, çalışanlarımızın tüm haklarına saygı gösterir ve adil bir ücret ve yan haklar paketi sunarız.

Koz İlaç olarak, iş sağlığı ve güvenliği konularına büyük önem veriyoruz. Çalışanlarımızın güvende ve sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlamak için gerekli önlemleri alırız. İş yerinde çeşitlilik ve farklılıklara saygı gösterir, her bireyin benzersiz yeteneklerini takdir ederiz.

İnsan kaynakları politikalarımızı, yasal düzenlemeler ve etik değerler çerçevesinde oluştururuz. Adil rekabet, şeffaflık ve dürüstlük bizim için vazgeçilmez unsurlardır. Çalışanlarımızın işe bağlılık, sadakat ve memnuniyetini sağlamak için gereken adımları atarız.

İnsan kaynakları politikalarımızı sürekli olarak gözden geçirir ve geliştiririz. İşletmemizin ihtiyaçlarına ve değişen iş dünyasına uygun şekilde güncellemeler yaparız. Bu şekilde, hem çalışanlarımızın hem de işletmenin büyümesini destekleriz. İnsan kaynakları yönetimi, Koz İlaç ailesinin değerli bir üyesi olan her bireyin kariyer yolculuğunu en iyi şekilde desteklemek için tasarlanmıştır.