ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Çevre politikamız, doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılması ve çevreye olan olumlu etkimizin arttırılması üzerine odaklanır. Çevre dostu bir üretim süreci benimser, atık yönetimi ve geri dönüşüm programlarıyla çevre kirliliğini en aza indirmeyi hedefleriz. Çevre koruma bilinciyle hareket ederek, gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmayı amaçlarız.

Çevre politikamızı şu temel prensipler etrafında şekillendiririz:

  1. Çevre Dostu Üretim: Üretim süreçlerimizde çevre dostu malzemeler kullanarak çevresel etkiyi en aza indiririz. Çevre dostu teknolojileri benimser ve sürekli olarak çevre performansımızı iyileştirmeye çalışırız.
  2. Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm: Üretim süreçlerimizden kaynaklanan atıkları minimum düzeye indirir ve geri dönüşüm programları uygularız. Atıkların çevreye olan etkisini azaltmak için etkin atık yönetimi uygular, geri dönüşüm ve yeniden kullanımı teşvik ederiz.
  3. Çevre Bilinci ve Eğitim: Çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin çevre bilincini artırmak için eğitim ve farkındalık programları düzenleriz. Çevre konusunda bilinçli ve duyarlı bir çalışma kültürü oluşturarak tüm paydaşlarımızı çevre konusunda bilinçlendiririz.
  4. Çevresel Performans Ölçümü: Çevre performansımızı sürekli olarak izler, ölçer ve raporlarız. Kendi belirlediğimiz hedefler doğrultusunda çevresel performansımızı değerlendirir, sürekli gelişim için stratejiler belirleriz.
  5. Yönetmelik ve Standartlara Uygunluk: Çevre ile ilgili mevzuatlara ve çevre standartlarına uygun olarak faaliyet gösteririz. Çevre yönetim sistemlerini etkin bir şekilde uygular, tüm iş süreçlerimizi çevresel uyumlu hale getiririz.

Çevre politikamızı tüm çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza aktararak ortak bir çevre bilincini oluşturmayı hedefleriz. Sürdürülebilir bir çevre politikası benimseyerek, doğal kaynakları korumak ve çevreye olan olumlu etkimizi arttırmak için çaba sarf ederiz.