Gerçek gelişim, olumlu geri bildirim ve değerlendirme ile başlar. Hedefleriniz ne kadar yüksekse, performansınızı o kadar ileri taşıyabilirsiniz. Bireysel performans, ekip başarısının temel taşıdır.

KOZ İLAÇ

BAŞARININ ANAHTARI SÜREKLİ GELİŞİMDE YATAR

PERFORMANS YÖNETİMİ

Koz İlaç olarak, çalışanlarımızın bireysel başarılarını ve potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak, işletme hedeflerimize katkıda bulunmak ve organizasyonumuzun sürdürülebilir büyümesini desteklemek amacıyla kapsamlı bir performans yönetimi süreci benimseriz. Performans yönetimi, işletme genelinde tutarlılık ve adil bir değerlendirme sağlayarak, çalışanlarımızın sürekli gelişimini desteklemeyi amaçlar.

İşletmemizdeki performans yönetimi süreci, iş başarılarını ölçmek, geribildirim sağlamak ve çalışanların hedeflerine ulaşmalarını desteklemek için tasarlanmıştır. Süreç, adil ve objektif bir şekilde yürütülerek, her çalışanın yeteneklerini ve katkılarını değerlendirmemizi sağlar. Böylece hem bireylerin kişisel ve profesyonel gelişimine katkıda bulunurken hem de işletme hedeflerimizi gerçekleştiririz.

Performans yönetimi sürecimizin temel adımlarından biri, performans hedeflerinin belirlenmesidir. Her çalışan, iş birimi hedefleri ve kişisel gelişim hedefleri üzerinde çalışarak, performansını ölçülebilir ve izlenebilir hale getirir. Bu hedefler, çalışanların kendilerine meydan okumasını, gelişim fırsatlarını tanımlamalarını ve işletme hedeflerine katkıda bulunmalarını sağlar.

Değerlendirme ve geri bildirim, performans yönetimi sürecimizin merkezinde yer alır. Belirlenen hedef dönemleri sonunda çalışanların performansı değerlendirilir ve yöneticiler, çalışanlara geri bildirim sağlar. Bu geri bildirim süreci, hem olumlu yönleri vurgulayarak motivasyonu artırır hem de gelişim alanlarını belirleyerek kişisel büyümeyi destekler.

Performans yönetimi sürecimiz, işletme başarısı için gerekli olan çalışanların yeteneklerini, enerjilerini ve bilgi birikimlerini en etkili şekilde kullanmayı amaçlar. Süreç boyunca çalışanlarımızın katılımını ve işbirliğini teşvik ederiz. Aynı zamanda, başarılı performansı takdir eder ve ödüllendiririz, böylece çalışanlarımızın işlerine olan bağlılığını artırırız.

Koz İlaç olarak, performans yönetimi sürecini sadece bir değerlendirme aracı olarak görmeyiz. Aynı zamanda bu süreci, çalışanlarımızın gelişimini desteklemek ve kariyer yollarını şekillendirmek için bir fırsat olarak değerlendiririz. Çalışanlarımızın potansiyellerini keşfetmelerine ve en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olmak, hem onların bireysel başarılarını hem de işletme genelindeki başarıları artırmak için en önemli hedeflerimizden biridir.

Biz, Koz İlaç ailesi olarak performans yönetimi sürecini, insan kaynakları politikalarımızın merkezine koyarız. Çalışanlarımızın yeteneklerini serbest bırakmalarını, gelişimlerini desteklemelerini ve kendi kariyer yollarını şekillendirmelerini sağlamak için gereken tüm kaynakları sunarız. Böylece, hem bireysel olarak hem de işletme olarak daha yüksek başarılara ulaşmak için birlikte hareket ederiz.